Projekt azonosító: HU09-0009-A2-2013

Természetes hatóanyag alapú termékek

fejlesztése és előállítása torma növényi

hulladékból környezetbarát technológiával

A legfontosabb kifejlesztésre szánt új - a tormaolaj fő hatóanyagú, más növényi illóolajokat is tartalmazó algicid és/vagy fungicid hatású - termékek szabadalmaz-tatásra kerülnek a projekt megvalósítása során.

 

A kutatási eredmények alapján kerülnek a termékek, illetve prototípusok kifejlesz-tésre. A termékek körét a kutatás előre-haladását követően a piaci döntések ered-ményeként tesszük közzé.