Projekt azonosító: HU09-0009-A2-2013

tartalmazó termékek előállítása. E termékek számos iparág számára hasznosak lehetnek. A tervezett kísérleti fejlesztés a következőket foglalja magában: torma (Armoracia) fajok bioaktív vegyületeinek vizsgálata; a szóban forgó bioaktív vegyületek kvantifikálására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése; a torma illóolaj antimikrobiális hatásának vizsgálata; a torma oldalgyökerekből nagy léptékű illóolaj izolálási technológia kifejlesztése; az illóolajból készített biocid hatású (fungicid és/vagy algicid) folyadék alkalmazhatóságának vizsgálata; torma illóolajat tartalmazó biocid hatású (fungicid és/vagy algicid) termék kifejlesztése; az illóolajgyártás melléktermékeinek karakterizálása; peroxidáz mérésére alkalmas eljárások és peroxidáz tiszta formában való előállítására módszerek kidolgozása; iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység.

 

 

  Projekt célja:

 

A projekt fő célja innovatív, természetes vegyületekből álló termékek előállítása, környezetbarát technológiák segítségével, egy potenciálisan veszélyes növényi hulladékból. Ezen termék előállításához szükséges kutatás-fejlesztést a résztvevők maguk kívánják megvalósítani.

 

 A cél a Debrecen környéki intenzív, nagy területen végzett torma termesztés potenciálisan veszélyes izotiocinátokat tartalmazó melléktermékeinek, így mindenekelőtt az oldalgyökereknek, piacképtelen minőségű és/vagy méretű gyökereknek, valamint a föld feletti részeknek oly módon történő hasznosítása és ártalmatlanítása, amely új, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, vagy más iparágak számára hasznos termékek létrejöttéhez vezet. A potenciálisan veszélyes izotiocianát vegyületek megfelelő eljárással kivonhatóak, tisztán előállíthatóak a növényből.

 

 A projektben saját fejlesztésű, minél környezetbarátabb technológiákkal tervezzük a növényi hulladék hasznosítását, mely mindkét esetben a növényi anyag egyik, nagyértékű komponensének izolációját jelenti. Első esetben ez az illóolaj (izotiocianát keverék) előállításának felel meg, ezáltal szétválasztjuk a növényi hulladékot a nagy koncentrációban veszélyes, de egyébiránt számos potenciális élelmiszeripari, vegyipari és mezőgazdasági felhasználással rendelkező izotiocianátokra és egyéb, könnyen felhasználható de immár veszélytelen melléktermék(ek)re. Második esetben a hulladékból a peroxidáz enzimben gazdag proteinfrakció előállítását végezzük el a növényi anyagból.

 

 Mindkét izolációs eljárás kidolgozásra kerül, a két termék gyártásának arányáról a kísérlet-fejlesztési tapasztalatok és a piaci viszonyok döntenek.

A Debrecen (Kelet-Magyarország) környéki régió a világ egyik legnagyobb torma-termelő régiója mind minőség, mind mennyiség tekintetében. Ebben a régióban minden adott jó minőségű tormagyökér előállításához, a termék íze, szaga kiváló, a termelés jó hatékonyságú. A gyökeret nem csak fűszerként használják, számos új felhasználás jelent meg az utóbbi időben (pl. tartósítás). A gyökér funkcionális élelmiszer, bioaktív vegyületei az izotiocianátok, amelyek a glükozinolátok a növény saját enzimje általi elbontásakor keletkeznek. Ezek a vegyületek nagy valószínűséggel rákmegelőző, antimikrobiális, és más, különböző iparágak számára hasznos hatással rendelkeznek.

 

 Ugyanakkor, a tormatermesztés nagy mennyiségű növényi hulladékhoz is vezet. Ez a hulladék évente több tíz-száz tonna oldalgyökeret, kisméretű (gyakorlatilag piacképtelen) gyökeret és zöldtömeget jelent a Debrecen környéki régióban, amelyet semmilyen célra nem használnak. Az oldalgyökereket a növény nemkívánatos elszaporodása miatt össze kell gyűjteni. Ugyanakkor a levelek, de különösképpen az oldalgyökerek izotiocianát tartalma miatt a takarmányként való közvetlen felhasználás nem lehetséges, és a komposztálás is problematikus. Nagy koncentrációban belélegezve vagy fogyasztva az izotiocianátok kedvezőtlen hatással vannak emlős szervezetekre, halakra és számos más organizmusra. A különböző mezőgazdasági hulladékok ártalmatlanítása komoly probléma a nagy-hatékonyságú növény-termesztési módszereket használó fejlett világban. Olyan hatékony módszerek szükségesek ezen nagy mennyiségű hulladék kezelésére, amelyek a hulladék ártalmatlanná tételét teszik lehetővé.  Ha lehetséges, ezen hulladékok hasznosítását kell elérni, a lehető legnagyobb mértékig.

 

 E projekt fő célja a torma növényi hulladékának oly módon történő hasznosítása és ártalmatlanítása, amely új, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, vagy más iparágak számára hasznos  termékek létrejöttéhez vezet. A potenciálisan veszélyes izotiocianát vegyületek megfelelő eljárással tisztán előállíthatóak a növényből. A Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke kutatásai során foglalkozott illóolaj előállítással kapcsolatos technológiákkal, illetve a Kelet-product zrt.-vel partnerként a tormával kapcsolatos alapkutatásokat kezdett meg. A Kelet-product zrt. olyan beruházásokat is megindított, melyek célja a tormahulladékokból való illóolajnak vagy más hasznos termékneknek az előállítása oly módon, hogy a folyamat melléktermékei ártalmatlanok, könnyen felhasználhatóak legyenek.

 

 Jelen projekt keretein belül norvég partner bevonásával olyan kísérleti fejlesztési tevékenység elvégzését tervezik a résztvevők, amelynek eredménye iparjogvédelmi szempontból is újnak tekinthető, környezetbarát technológiával létrehozott, kizárolag természetes vegyületeket, mint hatóanyagokat

Természetes hatóanyag alapú termékek

fejlesztése és előállítása torma növényi

hulladékból környezetbarát technológiával